CARB608 Абстрактен филм

Анотация:

Курсът е комбинация от теоретична студия, анализ на абстрактни и експериментални филми и практически задачи. Анимацията освен сюжетна, може да е чисто експериментално, визуално преживяване. Много съвременни автори умело комбинират абстракцията с наратива и по този начин разширяват изразните си средства.

Много често абстрактните филми са директно свързани с музикалния темпо-ритъм. Вълната от абстрактно изразяване започва в началото на XX век и се развива паралелно в изобразителното изкуство и в киното. Жанрът “Абстрактен филм” се смята за неразделна част от експерименталното кино. Много често се използва и термина “визуална музика”.

В практическата си част студентите ще могат да изпълнят кратки упражнения в различни анимационни техники - рисувана анимация и/или покадрова анимация под камера, които са изцяло изградени от абстрактни форми, цветове, движение и ритъм. Студентите ще имат задача да създадат и звукови / музикални колажи към своите филми.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

ас. Весела Данчева-Богданова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ще получат необходимите познания за въздействието на абстрактните решения в драматургията на анимационния филм.

Ще се запознаят с ярки примери на абстракти и експериментални филми от началото на XX век до днес.

2) могат:

Да експериментират с абстрактни форми и звук.

Ще разширят представите си за силата на абстракцията, като изразно средство.

Ще прилагат въображението си в комбинация с натрупаните умения по анимация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Основни познания и умения по класическа и приложна анимация, анимационна драматургия и режисура.

- Да имат интерес към експериментално кино и музика / звук.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в темата - абстактен филм.
 2. Исторически преглед на зараждането на абстрактното изкуство - В.Кандински, К.Малевич, Делоне, Марсел Дюшан и тн.
 3. Първите експериментални филми - движението “Абсолютен филм”.
 4. Абстрактна анимация - Оскар Фишингер и Ханс Рихтер.
 5. Експериментите с форми и звук на Нормън Макларън.
 6. Връзка между абстракцията и музиката.
 7. Въздействие на абстрактните решения в драматургията на анимационния филм.
 8. Идея за кратък филм от абстрактни форми по конкретно задание.
 9. Концептуално решение, избор на техника.
 10. Кадриране, сториборд и аниматик.
 11. Изпълнение на анимацията - част 1.
 12. Изпълнение на анимацията - част 2.
 13. Звуков колаж - експеримент и запис.
 14. Монтиране на картина и звук.
 15. Презентация на филмите на студентите.

Литература по темите:

- Robert Russett and Cecile Starr, “Experimental Animation - Origin of a new art”, 1988

Дитмар Елгер, “Абстрактно изкуство”, Ташен

- Леонард Брукс, “Painting and Understanding Abstract Art: An Approach to Contemporary Methods”

- Джейн Дейвис, “Abstract Painting - The elements of Visual Language”

- Фриц Хайдър и Мариан Симел, “An Experimental Study of Apparent Behavior”, 1944

- Jonathan Gottschall, “The Storytelling Animal - How stories make us human”, 2012

- Гастон Башлар, „Поетика на пространството”, Народна култура, 1988

- Jack Burnham, “System Esthetics”, Artforum magazine, 1968

- Добрин Атанасов, “Изкуство от първата половина на ХХ век”, 2014

- Jennifer Valcke, “Static Films and Moving Pictures: Montage in Avant-Garde Photography and Film”, 2011