CARB808 Компютърна 2D анимация ІІ част

Анотация:

Студентите ща получат теоретични и практически познания за създаване на компютърна 2D анимация. Акцент ще бъде поставен върху особеностите на работата с векторни изображения. Практическите задачи към курса ще подпомогнат усвояването на методите за създаване и анимация на двуизмерни персонажи.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Методи за управление на типаж с помощта на компютър;

• Какви формати и видео компресии да използват за своя финален продукт.

2) могат:

• Да работят с актуална версия на Adobe After Effects CC;

• Да прилагат основни принципи от класическата анимация в своята работа;

• Да работят съвместно по създаването на по-големи анимационни проекти с помощта на компютър.
Предварителни изисквания:
Завършен курс CARB708 Компютърна 2D анимация І част;

Студентите трябва да имат базисни познания за интерфейса и анимацията с After Effects;

Теоретични и практически познания в областта на класическата анимация;

Теоритични познания в областта на режисурата на анимационен филм и филмовия монтаж;

Основни умения за художествена работа – рисуване, работа с форми и цветове, графична композиция и др.;

Класически анимационни похвати.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в тематиката на курса. Изпитни задачи и форми на оценяване. Компютърна 2D анимация – професионални практики. Примери от филми.
 2. Базисни понятия при типажи с вектори. Проблеми при работа с вектори. Практически решения. Примери.
 3. Създаване и анимация на типажи от вектори.
 4. Реализация на проекти с двуизмерна анимация. Примери.
 5. Представяне на проекти.
 6. Методи за анимация на лице.
 7. Изготвяне на библиотека с анимация. Анимация чрез заместване. Фазиране.
 8. Анимация на лице. Проблеми и решения.
 9. Работа със звук.
 10. Реакции.
 11. Курсова работа.

Литература по темите:

• Meyers, Trish and Chris, „Creating Motion Graphics with After Effects, Volume 1: The Essentials“, Publisher: CMP Books.

• Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics, Jon S. Krasner, Elsevier and Focal Press, England.

• Meyers, Trish and Chris, „After Effects in Production“, Publisher: Focal Press.

• Harrington, Richard, „After Effects On the Spot: Time-Saving Tips and Shortcuts from the Pros“, Publisher: CMP Books.

• Brinkmann, Ron, “The Art and Science of Digital Compositing”, Publisher: Morgan Kaufmann.

• Blair, Preston, „Аdvanced Animation”.

• Richard Williams. The Animator’s Survival Kit. Farrar, Straus and Giroux. 2012.

• Whitaker, Harold and Halas, John,“Timing for Animation”.

• Muybridge, Edward, “The Human Figure in Motion”.

• Muybridge, Edward, “Animals in Motion”.

• Halas, John, Masters of animation, Salem House Pub, 1987.

• Bendazzi, Giannalberto. Cartoons: One Hundred Years of Cinema Animation, Indiana University Press ,1995.

• Laybourne,Kit. The Animation Book: A Complete Guide to Animated Filmmaking, Three Rivers Press, 1998.

• Rutherford, Emma. Silhouette: The Art of the Shadow, Rizzoli International Publications, 2009.