CASB877 Практика "Интернет анимация"

Анотация:

Въз основа на упражненията в курс "Интернет анимация", самостоятелно се изготвя сцена или приложение на тема "Бокс", Идеята е да се ползват клонинги както за боксьорите, така и за публиката.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  

Описание на курса:

Компетенции:

Работа сус структурирани библиотеки
Предварителни изисквания:
Записан курс " Интернет анимация"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Проект - 100%