Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Програмна схема

Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

4-ти семестър

Аудиторни курсове - задължителни

Аудиторни курсове (кредитни) - избираеми

Аудиторни курсове (кредитни)

ООК по чужд език