Начална училищна педагогика и чужд език

Програмна схема

Начална училищна педагогика и чужд език

4-ти семестър

Задължително-избираеми курсове

Аудиторни курсове (кредитни)