MUSB014P Пиано

Анотация:

• Курсът включва 30 часа лекции – индивидуално обучение на всеки студент, в зависимост от нивото на развитие, до което е достигнал. Към него има и участия в продукции и концерти, както и всекидневна индивидуална студийна работа на студента, заради което той получава още един безплатен кредит на семестър.

• Усъвършенстване на знанията и уменията на студентите, съпроводено с много сценични изяви (продукции, концерти) за натрупване на сценичен опит.

Курсът е продължение на първата част от първия семестър на обучение на студентите.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Продължаване на работата и насоките от първата част.
Предварителни изисквания:
за всяка следваща част се изисква да са взети предходните.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Съпътстваща материала по курса.

Средства за оценяване:

Две текущи оценки през семестъра върху самостоятелната работа на студента и работата му по време на лекциите.

Крайната оценка е компонент от две величини

1. участие в концерти и продукции;

2. изпит пред комисия от 3-ма души.