MUSB014G Китара

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Есенен семестър на академичната учебна година и е предназначен за студенти от втори курс на ФБО, които изучават поп, джаз или класически инструмент китара. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като индивидуален и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.

Насочеността на курса е към усъвършенстване на придобитото в предишните части теоретично и практично познание и изпълнителски умения, към овладяване на различни технически похвати, към работата по различни модели на интерпретация в обучението по китара както и към изграждането на изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Валери Градинарски  
 Николай Шейнов  

Описание на курса:

Компетенции:

• Да Формират и развие у студентите изпълнителски и преподавателски умения в тяхната бъдеща дейност.

• Да насочи към теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.

• Да постигат творческо изпълнение на творби от различни стилове и епохи.

• Да изграждат професионални интерпретационни навици и култура на свирене.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория, както и технически инструментални/вокални умения. Те следва да са преминали обучение в курсовете предхождащи настоящия курс, както и да са натрупали необходимите познания за работа по специалността

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Кирилица

1. Панайотов, П. Гами и технически упражнения за китара. „Музика“, София, 1987.

2. Панайотов, П. Школа за китара. „Музика“, София, 1988.

3. Панайотов, П. Школа за електрическа китара. „Музика“, София, 1988.

4. Панайотов, П. Методически виждания за началното обучение по китара. „Музикални хоризонти“, кн. 10, София, 1988.

5. Панайотов, П. Леки пиеси за китара. „Музика“, София, 1989.

Латиница

Leavitt, William. Reading Studies for Guitar: Positions One Through Seven and Multi-Position Studies in All Keys. Berklee Press Publications, 1986, 112 p.

Leavitt, William. Advanced Reading Studies for Guitar: Guitar Technique (Advanced Reading: Guitar). Berklee Press Publications, 1986, 112 p.

Leavitt, William. A Modern Method for Guitar, Volume 1

Средства за оценяване:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация 50%