MUSB045 Практическа физика и математика

Анотация:

Курсът представлява увод в математическите понятия и е пригоден за музиканти и тонрежисьори

Целта му е да осигури математически апарат на бъдещите професионалисти за решаване на практически проблеми свързани с озвучаване, звукозаписи и звукоизвличане

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Марин Маринов  д-р
 Кирил Янев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Завършилите успешно курса студенти са готови за втората му част, като с помощта на усвоения математически апарат ще могат да боравят свободно с физическите величини и отношения необходими в професионалната им реализация.

2) могат:

Да навлязат дълбоко в материята на акустиката (дял от физиката) като са подготвени за формулите използвани там.


Предварителни изисквания:
Да е усвоен материалът от среднообразователния курс по математика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Физика и математика за тонрежисьори. А. Кусев.

Средства за оценяване:

Реферат

Контролна работа

Изпит