BUBB300 Институционален мениджмънт

Анотация:

Институционален мениджмънт е цикъл от въвеждащи лекции в областта на уменията за управление в рамките на държавните и частни институции и фирми. Целта е студентите да получат представа за институционалния ред в българската държава на основата на конституцията и законите в страната. Ние притежаваме ценен опит като модерна Европейска държава в продължение на повече от столетие - по-голямата част в условието на демокрация, но и съществено време в условията на тоталитарна държава. Българският опит учи при какви условия какви умения се развиват. ето защо във времето на XXI век могат да се срещнат както положителни практики, възстановени в България в края на XX и началото на нашия век, така и стереотипи от времето на комунистическия режим. И това е както в държавните институции, така и във фирмите и частния сектор.

Волята за управление е валидна за всякакъв аспект на институционалния мениджмънт.

Познаването на елементите на управленската ситуация в страната е базовата основа за по-нататъшните образователни изисквания.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Институционалната мрежа на съвременното българско общество и държава

• Законовите рамки на съществуването на мрежата

• Специфични характеристики на българския модел

2) могат:

• Самостоятелно да анализират управленските практики и норми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Няма изискванияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Българските конституции и конституционните проекти, С., 1990 г., съст. В. Методиев, Л. Стоянов.

Българските държавни институции, авт. и съст. В. Методиев и Л. Стоянов, С., 1988

Конституция на република България, 1991, Интернет

Закон за администрацията, Интернет

Закон за устройство на държавния бюджет, Интернет

Стенографски протоколи от заседанията на Народното събрание, Интернет