EDUB306 Семейна педагогика

Анотация:

Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

проф. Сийка Чавдарова-Костова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: