HACB541 Увод във визуалната култура

Анотация:

Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р
проф. Ирина Генова  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: