OOKI131 Латински език - ІІ част

Анотация:

Курсът е продължение на курс OOKI111 от сем. 1-2. В него се заляга на практическата работа с текстове от класическата римска литература

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

доц. Георги Гочев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите могат:

- да превеждат кратък прозаичен и поетически текст от класическата римска литература


Предварителни изисквания:
Успешно завършване на двусеместриалния курс OOKI111 Латински език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Изданията на изучаваните автори в билингва-поредицата Loeb Classical Library, налична в библиотеката на НБУ

Средства за оценяване:

- Превод и анализ на текст - 50%

- Презентация по изучавания автор - 50%