ADVB305 Визуални средства

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите както с някои основни принципи в дизайна, така и с новите форми и тенденции във визуалната комуникация. Знанието за символиката и семиотиката на формите и цветовете е важен елемент от изграждането на успешна рекламна стратегия. Визуалната комуникация е събирателен образ, който обединява класически и съвременни изразни средства за изобразяване и визуално въздействие, които до този момент бяха непополярно средство в рекламата.

В динамично развиващата се технологична среда употребата на визуалните елементи се променя с бързи темпове и днес, освен принципите на графичния дизайн, е необходимо да познаваме по-отблизо илюстрацията и анимацията, които са ярко застъпени в различни модели на комуникация и в социалните мрежи, оказват влияние на графичните стилове и тенденции във визуалното общуване с публиките.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи на визуалната комуникация;

• Основни принципи на илюстрацията и приложението ѝ в рекламата;

• Графичните стилове и съвременни тенденции във визуалната комуникация;

2) могат:

• Да изграждат рекламна стратегия, базирана на графичен синтез, на символиката и семиотиката на формите и цветовете;

• Да познават най-често срещаните грешки във визуалната комуникация;

• Да създават рекламни стратегии и да презентират своите проекти чрез употреба на илюстрация и кратка анимация;


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Визуална комуникация – същност и анализ на примери
 2. Символика и семиотично значение на символите и знаците
 3. Опростяване и стилизация на формите. Приложение
 4. Пропорции, формати и композиционни похвати. Анализ на примери
 5. Типография и калиграфия. Роля и визуално въздейсвие на типографските композиции
 6. Графичен синтез и асоциативно мислене
 7. Визуална фантазия – игри на асоциации
 8. „Графичен виц“ и творческа концепция във визуалната комуникация
 9. Графични стилове и съвременни тенденции във визуалната комуникация. (монохромия и контраст)
 10. Кратките анимации и мястото им във визуалната комуникация
 11. Употребата на илюстрация и моушън анимация в рекламата
 12. Разработване на визуална презентация по зададена тема (проект)
 13. Разработване на визуална презентация (практическа разработка)
 14. Разработване на визуална презентация (акценти в дизайна)
 15. Дискусия – обсъждане на резултатите от семестриалните задачи. Презентации.

Литература по темите:

Български език:

1. Паркър, Р., Професионален дизайн в рекламата, СофтПрес, (12.11.2006)

2. Тейлър, Д., Бранд визия, Дамян Яков, 2008

3. Знаци и символи. Илюстриран справочник за техния произход и значение. – София: Книгомания, 2009

4. Йончев, В. Шрифтът през вековете, Български художник, 1974

5. Йончев, В. Книгата през вековете, Български художник, 1976

6. Йончев, В., Йончева, О. Древен и съвременен български шрифт, Български художник, 1982

7. Йончев, В. Азбуката от Плиска. Кирилицата и глаголицата, Кирил Гогов и синове, 1997

8. Радоева, А. Графичен дизайн. Основни понятия на визуалния език, Славена, 2012

9. Райън, У.,Коновър, Т. Графичната комуникация днес, Ч. 1 и 2, ДуоДИЗАЙН, 2008

10. Фийл, Ш., Фийл, П. Графичен дизайн на 21 век, Taschen, Алианс-97, 2006

11. Кафтанджиев, Х. Визуалната комуникация, Отворено общество, 1996

Английски език:

1. Wheeler, A., Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, John Wiley & Sons; 4th Revised edition (7 Dec. 2012)

2. Airey, D., Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities, 2nd Edition, Peachpit Press; 2nd edition (20 Aug. 2014)

3. Slade-Brooking, C., Creating a Brand Identity: A Guide for Designers, Laurence King; 01 edition (18 Jan. 2016)

4. Olins, W., Wally Olins: The Brand Handbook, Thames and Hudson Ltd; 01 edition (2 Jun. 2008)

5. Millman, D., Brand Thinking and Other Noble Pursuits, Allworth Press (18 July 2013)

6. Johnson, M., Branding: In Five and a Half Steps, Thames and Hudson Ltd; 01 edition (29 Sept. 2016)

7. Hyndman, S., Why Fonts Matter, Virgin Books; 01 edition (28 Jan. 2016)

8. Neumeier, M., The Brand Gap: How to Bridge the Distance Between Business Strategy and Design : a Whiteboard Overview (Aiga Design Press), New Riders; 2 edition (4 Aug. 2005)

9. Millman, D., Brand Bible: The Complete Guide to Building, Designing, and Sustaining Brands, Rockport (1 Feb. 2012)

10. Gobe, M., Emotional Branding, Allworth Press; Updated and revised ed edition (9 Feb. 2010)

11. Aaker, D., Building Strong Brands, Simon & Schuster UK (29 April 2010)

12. Aaker, D., Brand Leadership, Simon & Schuster UK (1 Oct. 2009)

13. Boyd, L., Brand Famous: How to Get Everyone Talking About Your Business, Capstone; 1 edition (6 Jun. 2014)