ADVB407 Потребителски инсайт

Анотация:

Курсът запознава студентите с концепцията за потребителското прозрение (consumer insight), която е широко прилагана в съвременните проучвания на аудиторията, провеждани от рекламните специалисти. Описват се същността, ролята, смисълът на прозрението, както и начините за достигането му, употребата му и изписването му в различни езикови форми. Курсът съдържа съпътстваща и допълваща информация за всички студенти, нуждаещи се от по-добро разбиране на целевите аудитории при оформянето на творческо задание (creative brief). Подходящ за бъдещи маркетингови специалисти и акаунт мениджъри.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Иван Христов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса ще могат:

1. Да разбират мястото на прозрението в творческия бриф

2. Да пишат смислени потребителски прозрения

3. Да базират върху тях разнообразни творчески платформи (creative)

4. Да упражнят уменията си на бъдещи акаунт мениджъри


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания. Препоръчва се паралелно записване с курс ADVB301 Брифът в рекламата при Александра Стоименова-Атанасова.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса
 2. Аналитично мислене и мислене чрез прозрения
 3. Творческото задание и мястото на потребителското прозрение в него
 4. Творческа алхимия - практическа задача
 5. Какво е потребителско прозрение
 6. Какво не е потребителско прозрение
 7. Как се достига до добро потребителско прозрение в рекламата
 8. Принципи за създаване на потребителско прозрение в рекламата
 9. Начини за писане на потребителско прозрение в рекламата I
 10. Начини за писане на потребителско прозрение в рекламата II
 11. Текущо оценяване
 12. Финални презентации за семестъра

Литература по темите:

1. Арънсън, Елиът (2009). „Човекът – „социално животно“, издателство „Дамян Яков“

2. Гарфийлд, Боб (2014). „Десетте Божи заповеди на рекламата“, издателство Bookmark

3. Гладуел, Малкълм (2019). „Давид и Голиат“, издателство „Жанет 45“

4. Гладуел, Малкълм (2008). „Повратната точка“, издателство „Жанет 45“

5. Гладуел, Малкълм (2019). „Проблясък. Силата на мигновените решения“, издателство „Жанет 45“

6. Годин, Сет (2020). „Това е маркетинг“, издателство „Локус“

7. Голман, Даниъл (2011). „Емоционалната интелигентност“, издателство „Изток – запад“

8. Зийман, Серджо (2004). „Краят на рекламата, каквато я познаваме“, издателство „Фокус“

9. Иванов, Алексей (2020). „Скритите оръжия в рекламата“, издателство „Изток – запад“

10. Канеман, Даниъл; Сибони, Оливие; Сънстейн, Кас Р. (2021). „Смущения в човешкото мислене. Noise“, издателство „Изток – запад“

11. Катранджиев, Христо (2008). „Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания“, университетско издателство „Стопанство“ УНСС

12. Катранджиев, Христо (2013). „Медияпланиране на рекламната кампания“, университетско издателство „Стопанство“ УНСС

13. Маркова, Благодатка (2008). „Поведение на потребителя“, издателство на НБУ

14. Младенова, Галина (2006). „Маркетингово планиране“, университетско издателство „Стопанство“ УНСС

15. Нелисен, Марк (2021). „Дарвин в супермаркета“, издателство „Колибри“

16. Пинк, Даниъл (2011). „Изцяло ново мислене“, издателство „Изток – запад“

17. Пинк, Даниъл (2012). „Мотивацията. Изненадващата истина за това какво ни движи напред“, издателство „Изток – запад“

18. Постаджиян, Кристиян (2018). „Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата“, издателство НБУ

19. Ситиауан, Иуан; Котлър, Филип; Картаджия, Хермауан (2019). „Маркетинг 4.0“, издателство Locus

20. Чалдини, Робърт; Голдстайн, Ноа; Мартин, Стив (2009). „Да! 50 тайни от науката за убеждаването“, издателство „Изток – запад“

21. Ъндърхил, Пако (2022). „Защо купуваме? Науката за пазаруването“, издателство Locus