CASB724 Рекламни фестивали

Анотация:

Да запознае студентите различни рекламни фестивали, техните цели и съдържание в различни секции. Да представи цялостните креативни решения на различни кампании от световната бизнес практика.

Отеля се внимание на новите технологии за създаване на ефективна комуникация и приложението им при изграждане на интерактивни решения през погледа на световните рекламни фестивали и най-добрите кампании в света.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Най-добрите рекламни фестивали - целите и съдържанието им в различните секции

• Регламентите за явяване на световни рекламни фестивали

• Начини за кандидатсване в различни рекламни форуми и фестивали

• Наградени кампании/компании през последните години – най-доброто от световната практика

• подробности около изграждането на концепцията на най-добрите кампании в света

2) могат :

• Да представят резултати за ефективността на рекламна кампания.

• Да анализират ефективни рекламни кампании от практиката

• Да изграждат самостоятелно рекламни концепции

• Да кандидатстват самостоятелно със свои проекти в различни рекламни форуми


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в тематиката на курса. Световни рекламните фестивали – история, регламент и подробности
 2. The Dubai International Advertising Festival and Dubai Lynx Awards
 3. Cresta Awards
 4. Red Apple Awards
 5. Clio Awards
 6. EFFIE Awards
 7. The New York Festivals Advertising Awards
 8. Spikes Asia Awards
 9. M&M Awards
 10. Epica Awards
 11. Awards for advertising and marketing effectiveness (AME Awards)
 12. Eurobest Awards
 13. Cannes Lion Awards
 14. Golden Drum Awards
 15. Самостоятелна работа - анализ на наградени кампании

Литература по темите:

• периодични списания и книги

• сайтове на избрани фестивали

• Актуализирана информация в Мудъл

• Ако са необходими допълнителни материали, книги, и статии, те ще бъдат препоръчани или раздадени от преподавателя.

Електронни ресурси на НБУ: Базата данни World Advertising Research Center, която може да се ползва както в локалната мрежа на НБУ, така и извън нея.

• База данни World Advertising Research Center (WARC) предоставя информация за всички аспекти на маркетинга, медиите и комуникациите. Платформата съдържа 45000 статии, казуси, изследователски доклади, статии, новини и резюмета на английски език. Включва проучвания на пазара, прогнозиране на рекламни разходи, профили на големи марки и задълбочени репортажи за събития в бранша.

Средства за оценяване:

презентации, самостоятелна работа, присъствие