POLM742 Политическите институции на съвременна Русия

Анотация:

Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

Преподавател(и):

доц. Добрин Канев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса: