VIPB932 Колажни техники върху керамика и порцелан I част

Анотация:

Керамика, порцелан и 3D керамични форми

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: