VIPB929 Леене и формообразуване във фината керамика I част

Анотация:

Курсът има за цел да обучи студентите в посока формообразуване чрез леене. Това предразполага наличието на керамични калъпи, които също се изграждат в процеса на работа. Създават се отделни шликерни маси с различна консистенция и се подготвят за изливане. Процесът е предимно технологичен, но е изцяло насочен към създаването на артистичен тип керамика.

прочети още
Керамика, порцелан и 3D керамични форми

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- целият технологичният процес при създаване на лята форма от калъп

- различни видове рисунъчни техники при лята керамика

- гравюрни техники за матрица

2) могат:

- сами да създават мултиплицирата лята форма от калъп, като процеса стартира от направата на матрицата до глазирането на формата.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- да имат отношение към изкуството

- да са запознати с видовете керамични маси

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Създаване на матрица за леене
 2. Подготовка на порцеланова течна маса
 3. Подготовка на маса от червена глина
 4. Подготовка на маса „пейпър клей”
 5. Подготовка на калъп за оцветени маси
 6. Рисуване върху калъп за лята форма
 7. Гравиране на калъп за лята форма
 8. Комбинирана техника- рисувана и гравирана форма
 9. Изливане на масата и отделяне на изделието от матрицата
 10. Ретуш
 11. Добавяне на детайли и релеф. Обработка
 12. Глазиране и изпичане
 13. Създаване на постамент за лята форма от керамични или други материали

Литература по темите:

• Константинова, Л., П. Торньова. Технология на керамиката, София, Техника, 1988

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• Константинова, Л., П. Торньова. Технология на керамиката, София, Техника, 1986

• Vitamin C: Clay and Ceramic in Contemporary Art, Phaidon, 2017