BAFB777 Проект: Данъци и данъчно облагане

Анотация:

Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: