HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения"

Анотация:

История

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
доц. Живко Лефтеров  д-р
доц. Димитър Гюдуров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: