HISB148 Семинар "История и съвременност" - III част

Анотация:

Семинарът се организира от департамент "История" и се провежда семестриално с минимум 12 теми. Той има за цел да представи най-новите изследвания, дискусионни проблеми и търсения в съвременната историография. Лекциите се представят от преподаватели от НБУ, както и от гостуващи български и чужди учени. Тематиката обхваща периода от Средновековието до наши дни. Представените проблеми са свързани с търсенето на съвременните проекции на историческите събития и явления.

прочети още
История

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
доц. Димитър Гюдуров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Студентите се запознават с методите и изследователските проблеми в съвременната историография. Разбират свързаността на миналото и съвременността.

2) могат:

• Могат да ситуират исторически събития в съвременен контекст
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературата за написването на есе върху проблем от дадена лекция се съгласува с преподавателя.

Средства за оценяване:

писмена задача - 50 %

презентация на писмената задача - 50 %