INTB705 Проект " Презентация на дизайнерски продукт "

Анотация:

• Дисциплината предава на студентите знания и умения за онагледяване и презентиране на дизайнерски продукт.

• Формира професионална художествена култура за оценка на презентирането на дизайнерски продукти.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Способите за представяне на дизайнерски продукт.

2) могат:

• Да прилагат професионално знанията и уменията си за визуализиране и презентиране


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават методиката на дизайнерското проектиране.

• Да имат познания по приложна графика.

• Да демонстрират добри възможности в графичното изобразяване.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Задание на тема в областта на презентацията на дизайнерски продукт. Разработва се през целия семестър, като всеки студент трябва да представя разработката си минимум два пъти за текуща консултация. Завършеният проект се представя на конферанс.

Литература по темите:

• Йончев,Васил. "Шрифтът през вековете". Издат. Български художник, 1974 г.

• Малиновска,Текла. Сита, Людовик. "Техническо редактиране на книгата". Издат. Техника,1986 г.

• Паркър, Роджър „ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИЗАЙН В РЕКЛАМАТА”. Издат.СофтПрес, 2008.

• Фийл, Шарлот и Питър. „ДИЗАЙНЪТ НА 20 ВЕК”. Издат. Алианс-97, 2008.

• Макуейд, Джон. „ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИЗАЙН НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ”. Издат. СофтПрес, 2007.

• Асенсио Сервер, Франциско. „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН - АТЛАС”. Изд.Книгомания, 2008.

Средства за оценяване:

Конферанс, курсова работа