INTB704 Проект" Интериор и екстериор на пространства за отдих и развлечение "

Анотация:

Подготвя студентите за проектанти способни да решават самостоятелно или в група на проблеми свързани с отдиха и развлечението.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Могат самостоятелно да решават проблеми свързани с отдиха и развлечението Могат да работят в колектив с други специалисти.
Предварителни изисквания:
Познания в различни сфери на техниката и технологиите Графична и компютърна грамотност Познания по ергономия, цветознание, комбинаторика,архитектура Умения да рисува Да познават общата методика на проектиране.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Студентите разработват семестриална задача на тема "Интериор и екстериор на пространства за отдих и развлечение". Задачата се представя поне два пъти пред преподавателя за консултация. На края на семестъра готовият проект се представя на конферанс за оценка.

Литература по темите:

Специализирани списания

Нойферт Архитектурно проектиране Ернст Нойферт

Стандарти и нормативни документи