ARTB920 Екодизайн

Анотация:

Курсът цели да обучи студента и разшири възможностите и вижданията му за значението и средствата за опазването на околната среда и адекватно използване на подходящи ресурси, при проектиране на интериорен и продукт дизайн в жилища и обществени пространства.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Биляна Калоянова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• методиката на дизайнерското проектиране.

• теоретичната основа, касаеща проекти за еко дизайн

2) могат:

Да реализират проекти за изграждане на еко интериорен дизайн на жилища и обществени пространства, еко дизайн на градска среда, да реализират самостоятелни дизйан обекти, използвайки различни еко подходи.


Предварителни изисквания:
Да владеят изразните средства за представяне на проектите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София, Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z . TASCHEN. София, Изд. „Алианс-97” ООД, 2004.

Райчева, Регина. История на интериора и мебелите. София, Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

http://www.mebeli.info

Бойчев, Кирил, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев. Интериор. София, Изд. „Техника”, 1993.

Лисийска, Здравка. Основи на дизайна – история, теория, методика. Благоевград, Изд. „Пирин – принт”- ЕООД, 1994.

MD – мебелен дизайн http://www.md-magazine.info

Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век. TASCHEN. София, Изд. „Алианс-97” ООД, 2002.

Средства за оценяване:

портфалио, презентация, тест