ARTB793 Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение

Анотация:

Подготвя студентите за проектанти способни да решават самостоятелно или в група на проблеми свързани с отдиха и развлечението

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Могат самостоятелно да решават проблеми свързани с отдиха и развлечението Могат да работят в колектив с други специалисти
Предварителни изисквания:
Познания в различни сфери на техниката и технологиите Графична и компютърна грамотност Познания по ергономия ,цветознание, комбинаторика,архитектура Умения да рисува Да познават общата методика на проектиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Специализирани списания

Нойферт Архитектурно проектиране Ернст Нойфер

Стандарти и нормативни документи

Средства за оценяване:

Текущо оценяване на съответния етап от проекта

Курсов проект- 1 брой