CARB719 Дигитална анимация (Adobe Animate)

Анотация:

Курсът “Дигитална анимация (Abobe Animate)” има за цел да запознае студентите с програмата Abobe Animate - история и примери, интерфейс, инструменти, логика на работа и анимиране чрез различни похвати. Чрез серия от практически упражнения, студентите ще могат да усвоят принципите на работа с програмата и да създават собствени проекти, изцяло използвайки Abobe Animate. Крайната оценка се формира от представените самостоятелни задачи и присъствието на студентите.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

ас. Весела Данчева-Богданова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще знаят и могат:

- Принципите и философията на технологията на дигиталната анимация;

- Да работят с растерна и векторна графика в (Adobe Animate);

- Да анимират обекти и символи Adobe Animate;

- Да работят с библиотеки от анимирани елементи;

- Да експортват работата си в различни формати, подходящи за композитинг в After Effects.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Първоначални умения по анимация.

- Опит в работата с графичен софтуер.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Adobe animate - поява, история и примерни филми.
  2. Потребителски интерфейс. Графични инструменти. Времева линия. Библиотеки.
  3. Векторна и растерна графика в Adobe animate. Trace. Други средства за векторизиране.
  4. Трансформация на обекти. Анимация в Adobe Animate чрез "символи" - Graphic; Movie clip; Motion tween.
  5. Практическо упражнение 1 - анимация със символи.
  6. Практическо упражнение 2 - Сцена, организация на проект и няколко нива на анимирани елементи.
  7. Липсинк и работа със звук в Adobe Animate
  8. Практическо упражнение 3 - Походка, инцидент, реакция с реплика.

Литература по темите:

- Chun, Russell. Adobe Animate CC Classroom in a Book (2019 Release). Adobe Press, 2019

- Green, Tom and Labrecque, Joseph. Beginning Adobe Animate CC: Learn to Efficiently Create and Deploy Animated and Interactive Content. ­­Apress, 2017

- Brooks, Stephen. Tradigital Animate CC: 12 Principles of Animation in Adobe Animate. CRC Press, 2016

- Labrecque, Joseph and Schwartz, Rob. Learn Adobe Animate CC for Interactive Media. Peachpit Press, 2016

- https://helpx.adobe.com/animate/tutorials.html