CARB750 Проект: Реализация на анимационна миниатюра - III част

Анотация:

• Този курс е трети етап от цялостния четирисеместриален проект по реализацията на анимационен филм.

• В този семестър фокусът е върху анимационнната режисура, изготвяне на лейаута и развитие на уменията за анимиране в избрана техника.

• С всеки студент се работи индивидуално по авторски проект, избран от студента и консултиран с екипа от преподаватели.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
доц. Невелина Попова  д-р
преп. Красимир Иванов  
гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• принципите на композицията на кадъра в анимационното кино

• характерните особености на късометражния формат

• спецификата на компютърната анимация

2) могат:

• да реализират кратки анимационни етюди

• да работят с различни анимационни техники
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• усвоените умения през втория етап от реализацията на замисления анимационен филм, свързани с усвояването на умения за изготвяне на работната книга, дизайна на типажите и декора, основни познания за създаване на анимационно движение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. John Halas – Film animation a simplifield approach

2. Giannalberto Bendazzi – One hundred year of cinema animation

3. Richard Williams – “The Animator’s Survival Kit”

4. Frank Thomas and Ollie Johnston – “The Illusion of Life”

5. Leonard Maltin -‘Of Mice and Magic”

6. Harold Whitaker and John Halas – “Timing for Animation”

7. Creating Motion Graphics with After Effects, Volume 1: The Essentials (2nd Edition) - Trish and Chris Meyers

8. Lasseter, J. (1987). Principles of traditional animation applied to 3D computer animation. Computer Graphics, 21, 35-44

9. O’Rourke, M. (1998). Principles of three-dimensional computer animation:

10. Modeling, rendering, and animating with 3D computer graphics (Rev. ed.) New York:Norton.

Средства за оценяване:

практическа задача...60%

проект..........40%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Оценката е комплексна. В нея се отчита нивото на проекта и реализацията на поставените задачи.