CARB701 Режисура на анимационен филм І част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите в теоретично-практичен план с режисурата на анимационния филм за реализиране на филми с високохудожествена визуална и пластична култура и разкриване на още по-широки възможности пред студентите за разширяване кръга на тяхната практическа реализация.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ще ползват професионални познания и умения при режисиране на самостоятелен авторски анимационен филм.

2) могат:

да владеят кинотехнологията и спецификата на класическия анимационен филм;

да прилагат в професионален план усвоената дисциплина във всички области на електронните медии, продуцентските и рекламни къщи, издателства и студия за графичен дизайн и реклама;
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: по кинодраматургия, писане на анимационен сценарий, изготвяне на сториборд.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в тематиката на курса.
 2. Всички движения на камерата (комплексни панорами), фокусиране, въртене, автоматично превю, контрол на забавяне (излизане).
 3. Комплексни траектории, мащабно анимиране, мултипланове.
 4. Анимационни ефекти, истинска архитектура чрез филтър, движещо се замъгляване, осветляване отзад, автоматични блясъци, сенки, хвърлени сенки.
 5. Практическа задача.
 6. Възможности за разнообразен формат на крайния продукт.
 7. Синхронизиране на липсинга.
 8. Принципи на работа при комбинирани снимки на анимация и игрално кино.
 9. Практическа задача.
 10. Изготвяне на примерни сторибордове.
 11. Текущо оценяване върху практически задачи.

Литература по темите:

1. Наша и чужда анимационна филмова класика и специализирана литература;

2. Чужда анимационна класика и литературни източници – Роби Енглерт – Швейцария; Боривой Долникович – Хърватска; Норщейн – Русия; Джон Халас - Англия

3. John Halas – Film animation a simplifield approach

4. Giannalberto Bendazzi – One hundred year of cinema animation

5. Jack Hamm – How to drow animation

6. Sergio Micheli – Cinema di animazione in Bulgaria

7. Хук Кандл – “Анимационна библия”

8. Шандор Фея – “За анимацията въобще”

9. Студии на Били Уайт, Джон Халас и др.

10. Както и всички приказки за деца от: Братя Грим, Андерсен, Даниел Дефо и др.

Средства за оценяване:

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

КОНФЕРАНС ……50….... %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .…..50…….%