Политиката и обществото (на английски език)

Програмна схема

Семестриална учебна заетост: за І-II сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 3 кредита от курсове за умения по български език, 3 кредита от курсове по компютърни умения, 30 часа от курсове по спорт или изкуства и социални умения (некредитни), 12 кредита от чужд език, 12 кредита от аудиторни курсове в програмата; за III-IV сем. - 12 кредита от чужд език, 18 кредита от аудиторни курсове в програмата.

прочети още
Политиката и обществото (на английски език)

3-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)