Социална работа

Програмна схема

Социална работа

3-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни) - избираеми

Аудиторни курсове (кредитни)