LTIM040 Проект: Словообразуване в английския език

Анотация:

Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: