TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика

Анотация:

Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  д-р
гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
гл. ас. Амелия Марева  
доц. Венета Сиракова  д-р
проф. Мария Грозева  д.н.
доц. Ирина Георгиева  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Екатерина Григорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: