TRIM011 Консекутивен превод от немски език

Анотация:

- студентите усъвършенстват уменията си за консекутивен и билатерален превод;

- студентите да могат да водят записки и да извършват консекутивен превод от немски на български език и обратно на текст с дължина до 3 мин.

прочети още
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

проф. Мария Грозева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• владеят техниките на подготовка за консекутивен и двустранен превод в дадена област;

2) могат:

• да извършват консекутивен и двустранен превод;

• да превеждат от немски на български език и обратно текстове с дължина до 3 мин.

• Да превеждат по време на преговори и интервюта

• Да превеждат от лист


Предварителни изисквания:
отлично владеене на език В и добра езикова култура на език А

завършен курс по устен преводФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Видео-подкастове на федералния канцлер и президента на Германия

2. Подкастове на австрийския канцлер и президент;

3. Речи на президента на Р България

4. Речи на български, германски и австрийски политици

5. Български ежедневници: “Сега”, “Дневник”;а преса

6. Немскоезични ежедневници: Die Zeit, Suddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Standard

7. Записи на толкшоута, интервюта и дискусии от ARD, ZDF, БНТ;

Средства за оценяване:

преводи по време на занятия

ежемесечно