TRIM230 Работа с преводачески софтуер

Анотация:

Студентите се обучават за работа с работното място за преводачи TRADOS.

прочети още
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

- Превод с помощта на среда за компютърно-подпомогнат превод.

- Конкорданс и търсене на съответствия.

- Редактиране на превод.

- Успоредяване на преводни съответствия.

- Създаване на терминологични банки.
Предварителни изисквания:
Добра компютърна грамотност.

Добро владеене на родния и чуждия език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Лекции в Мудъл.

Наръчник за работа с WORDFAST -- публикуван в Мудъл.

Наръчник за работа с TRADOS -- публикуван в Мудъл.

Средства за оценяване:

Портфолио с преводи, успоредени текстове и терминологични банки.