LTIM301 Стаж немски език

Анотация:

Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  
преп. Нора Кръстева  
преп. Анжела Ангелова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: