TRSM333 Семинар: Защита на проект на магистърска теза

Анотация:

Студентите представят пред колегите си и пред научния си ръководител завършен етап от магистърската си теза. Представянето трябва да е между 20 до 30 стандартни печатни страници и трябва ясно да преставя проблематиката на изследването, целта на изследването, досегашни студии в конкретната област и мястото на изследването в нея, източниците за събиране на данни, очакваните резултати. Студентите, които са избрали да се дипломират с по-практически ориентираното есе от 4000 думи с анализ на текст, и преведени откъси ще представят трудностите при превода и стратегиите за преодоляването им.

прочети още
Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Преподавател(и):

доц. Борис Наймушин  д-р
проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) имат

• основни понятия за структурата на магитърската теза;

2) могат:

• да открояват важните елементи при писането на магистърска теза;


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Coolican, Hugh, 1994 (2nd edition) - Research Methods and Statistics in Psychology - chap 1 - Psychology and Researchj.

• Translation Studies Bibliography: Web site

• Nunn, Julia (Ed), 1998 - Laboratory Psychology - chap 7 - Nunn, Julia - Ethics