OOOK269 Граждански знания и умения

Анотация:

Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
проф. Христо Тодоров  д-р
проф. Момчил Методиев  д.ф.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: