OOOK203 Европа - история, култура и общество

Анотация:

В курса се разглеждат политическите и културните процеси от Ренесансова Европа до съвременния европейски свят.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р
доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни факти и процеси, протичали на европейския континент.

2) могат:

Да разглеждат Европа като общо място за живеене на европейските граждани.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в тематиката
 2. Що е цивилизация. Отношението цивилизации-култури.
 3. Средновековна Европа и Ренесансовия свят
 4. Идеите за обединена Европа
 5. Втората световна война – новата геополитическа ситуация - ч. 1
 6. Втората световна война – новата геополитическа ситуация - ч. 2
 7. Създаване на Европа на Шестте
 8. Римските договори 1957/8 г. Общият пазар
 9. Запад – Изток в годините на Студената война - ч. 1
 10. Запад – Изток в годините на Студената война - ч. 2
 11. Краят на разделението на Европа, раждане на Европейския съюз
 12. Етапи в разширяването на Европейския съюз
 13. Централна и Източна Европа в общото европейско пространство
 14. Европа в началото на ХХI век

Литература по темите:

Дейвис, Норман. Европа. История. Издателство «Абагар», Велико Търново, 2005.

Рот, Франсоа. Изобретяването на Европа. От Европа на Жан Моне до Европейския съюз. Издателство «Кралица Маб», 2008.

Barry Cunliffe, ed. The Oxford Illustrated History of Prehistoric Europe. New York: Oxford University Press, 2001.

Sarolta Takács, ed. The ancient world. Civilizations of Europe vol 2. M.E. Sharpe, Inc. 2007