PHIB014 Злото в западната история и култура

Анотация:

Курсът проследява начинът, по който представите за злото в културната история на западната цивилизация повлияват и биват повлияни от философските разбирания за злото, чрез разглеждане на някои емблематични събития от европейската история и някои емблематични за европейската култура произведения на изкуството.

Целта на курса е да подготви студентите за работа с философски текстове и да им предаде умения за прилагане на философски анализ към културно-исторически феномени.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• познават определени културно-исторически теми и аспекти на западната цивилизация, свързани с визиите за злото, които са оказали влияние върху основни философски възгледи;

2) могат:

• да използват техники за разбиране и коментиране на философски текстове;

• да използват техники за разбиране и коментиране на културни феномени и исторически събития, оказали се важни в история на философията.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Злото в митологията 1: хаосът (в гръцката и германската митологии).
 2. Злото в митологията 2: „зли“ герои и божествено възмездие (Овидий, Метаморфози)
 3. Новозаветната представа за злото (Откровение на Йоан) и нейната романтическа интерпретация (Джон Милтън, Изгубеният рай).
 4. Понятието за злото в християнския неоплатонизъм: Аврелий Августин (За благодатта и свободата на волята, За природата на доброто); Една алтернатива:нищото и мракът (Фредегезий от Тур, За нищото и мрака).
 5. Тялото като зло: разговор върху Плотин и Ориген.
 6. Тома от Аквино, За злото (Сума на теологията І, 48-49).
 7. Злото в средновековния свят 1: рицари и селяни (Дюби, Времето на катедралите; Норберт Елиас, Относно процеса...).
 8. Злото в средновековния свят 2: езичници и варвари (Песен за Ролан; Англо-саксонски хроники; Жан Ришар, Кръстоносните походи).
 9. Късно средновековните литературни визии за ада, неговия господар и слугите му: чума, евреи, демони и вещици (Джефри Чосър, Кентърбърийски разкази; Данте, Ад; Делюмо, Страхът в западния свят; Даниел Дефо, Дневник на чумавата година).
 10. Смъртта и дяволът: разговор върху картини на Бош, Брьогел Стари, Грюневалд, Дюрер.
 11. Злодеите в ренесансовата трагедия (Шекспир, Макбет; Кристофър Марлоу, Малтийският евреин).
 12. Войната на Новото време (завладяването на Новия свят; религиозните войни; революцията на Кромуел, Наполеон в Русия).
 13. „Тъмната страна“ на Просвещението (Маркиз дьо Сад, 120те дни на Содом).
 14. Големите войни на 20ти век през погледа на интелектуалците (Адорно и Аренд).
 15. Разговор за злото в литературата (обсъждане на Мери Шели, Уилям Блейк, Бодлер).

Литература по темите:

1. Мит и философия, съст. З. Попов, С. 1991

2. Киняр, П. , Секс и ужас, С. 2000

3. Овидий, Метаморфози, С. 1981

4. Милтън, Дж., Изгубеният рай, С. 2008

5. Средновековни философи, съст. Г. Каприев, Ц. Бояджиев, С.1994

6. Аврелий Августин, Избрани произведения, С. 2008

7. Тома от Аквино, Сума на теологията, част 1, С. 2003

8. Песен за Ролан, С.1985

9. Братя Грим, Немски сказания, С. 2010

10. Дюби, Ж., Времето на катедралите, С. 2004

11. Елиас, Н., Относно процеса на цивилизация, С. 1999

12. Данте Алигиери, Божествена комедия, С. 1975

13. Джефри Чосър, Кентърбърийски разкази, С. 1970

14. Делюмо, Ж., Страхът в западния свят, С.

15. Шекспир, Трагедии, т. 3, С. 1998

16. Марлоу, К., Малтийският евреин, С. 2006

17. Готически романи, С. 1986

18. Маркиз дьо Сад, Сто и двадесетте дни на Содом, С.

19. Аренд, Х., Айхман в Йерусалим - репортаж за баналността на злото, С. 2004

20. Батай, Ж., Литературата и злото, С. 1995

Средства за оценяване:

Участие в семинари и дискусии - 50%

Тест - 50%