PMCB104 Обществото в кадър

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, в които студентите ще се запознаят с отразяването на обществения живот в аудио-визуални образи. Това отразяване в едни случаи е директно и обект ще бъдат документални филми, занимаващи се с различни явления: атентатите 2001 в новелите от "11 септември", глобалното затопляне в "Неудобната истина" на Ал Гор, недъзите на капитализма във филмите на Майкъл Мур и т.н.. Акцент ще се сложи върху "Чия е тази песен" на Адела Пеева - снитез на балканската нетолерантност.

Ще се разглеждат и не толкова директни връзки. Образът на българина, с който искаме да се идентифицираме: "Време разделно" и "Възвишение". Образът на България - от инсталацията на Чьорни и "Да живее България". Различният като нечовешко същество: "Изкуствен интелект". Цената на живота - "Човешкият капитал". Холокоста - "Животът е прекрасен". Принципът на целия курс поркарва тезата, че всяка обществена идея става по-достъпна емоционално чрез образи.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.
гл. ас. Ралица Филипова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни теми и явления на 21 век с примери за тяхната екранна интерпретация

2) могат:

• да разбират обществените процеси през визуалния език


Предварителни изисквания:
• Обща култура и отношение към обществения живот.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. The Philosophy of Documentary Film: Image, Sound, Fiction, Truth (The Philosophy of Popular Culture)

by David LaRocca and Timothy Corrigan,lexington books, 2017

2. Тодоров А. Модерната политическа мисъл. С. Планета 3, НБУ, 2001.

3. Ингеборг Братоева-Даракчиева, "Европейско кино - глобално и локално", "Рива" , 2013

4. Мая Димитрова, "Метаморфози в общуването: Автор-екран-зрител". БАН, АИ "Проф. Марин Дринов", 2006

5. Lev Manovich. The Language of New Media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001

Средства за оценяване:

1. Анализ

2. Дискусия