MUSB006S Струнни инструменти

Анотация:

Музика

Преподавател(и):

проф. Марио Хосен  д-р
 Кохар Андонян-Краджян  д-р
 Лиляна Хусен  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: