POLS021 Английски език за политолози

Анотация:

Политиката и обществото (на английски език)

Преподавател(и):

преп. Росица Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: