ENGB200 Езикови средства за аргументация

Анотация:

Курсът запознава с теориите за езиковите средства за аргументация, като се започне от класическата реторика, през теориите за есето, устната аргументация и се стигне до разработките по темата за творческо писане.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

За силата на аргумента – кои са резонните средства за изграждане на аргумент и кои създават привидност за логическа свързаност

Познават особеностите на писмения и устния аргумент

2) могат:

Да създават кратък аргументативен текст в жанра писмо и академично есе

Да направят презентация по академична тема


Предварителни изисквания:
Владеене на английски език Б2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Corbett, E. and R. J. Connors.1998. Classical Rhetoric for the Modern Student.OUP

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 20%

ТЕСТ 10%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20%

ПРОЕКТ или ПРЕЗЕНТАЦИЯ 30%

ПРЕДСТАВЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ПРОЕКТ 20%