OOOK153 Храни, диета, здраве

Анотация:

• В курса „Храна, диета, здраве” студентите ще се запознаят с енергийния и химичен състав на храните. Ще бъдат разгледан метаболизма на въглехидратите, липидите и белтъците при човека. Освен за органичните вещества са предвидени и лекции за макро и микроелементния състав на храните и техния киселинно-основен баланс. Отделно ще бъдат разгледани и основните групи витамини, съдържащи се в различните хранителни групи.

• В лекционния план са предвидени лекции за пробиотичните храни и полезните микроорганизми, най-опасните патогенни микроорганизми и отделяните от тях токсини и хранителните отравяния, до които водят.

• През втората половина от курса се разглеждат основните хранителни групи: Зърнени храни, Плодове и зеленчуци, Ядки, Мляко и млечни продукти, Месо и месни продукти, Риба и морски дарове, Яйца, Мазнини, масла и зехтини, Заместители на мазнините и Билки и подправки, като основен акцент се поставя на тяхната биологична стойност и на диетата.

• В курса се представят и принципите за балансирана индивидуална хранителна диета.

• В последната лекция са разгледани заболяванията, свързани с неправилното хранене – наднормено тегло и затлъстяване, протеиново-енергиен глад, диабет, анорексия, булимия и сърдечно-съдови заболявания.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Успешно завършилите курса студенти получават основни познания за енергийния и химичния състав на храните, метаболизма на въглехидратите, липидите и белтъците при човека, макро и микроелементния състав на храните и техния киселинно-основен баланс; основните групи витамини, съдържащи се в различните хранителни групи.

• Те знаят кои са хранителните групи и каква е тяхната биологична стойност.

• Какви добавки се прибавят към различните храни и кои от тях са с токсичен, мутагенен или канцерогенен ефект.

2) могат:

• Да изготвят балансирана индивидуална диета

• Да характеризират пробиотичните храни и микроорганизмите, отговорни за техния здравословен ефект

• Да описват заболяванията, породени от неправилното хранене


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

По биология и химия от гимназиалния курсФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Essentials of human nutrition (2007), J. Mann, S. Truswell, 3rd Edition, Oxford University press.

2. Food chemistry (2009), H-D Belitz, W. Grosh, P. Shieberle. 4th Eddition. Springer Verlag.

3. Biochemistry (2002) Stryer, L., Berg, J.L., Tymoczko, J.L., W.H.Freeman, 5th Eddition.

4. Обща биохимия, Тодор Николов, Университетско издателство”Св.Кл.Охридски”, 6-то преработено издание

5. Физиология на човека. (2009) Щефан Зилбернагел, Агамемнон Деспопулос, 5-то издание Тhieme Verlag, Germany. На български език.

Средства за оценяване:

Оценката от текущото оценяване се формира от един тест. Студентът трябва да е изпълнил и писмената задача, която е курсова работа по предварително зададена тема, качена в МУДЪЛ. Тестовете се провеждат в МУДЪЛ, като датата се обявава своевременно на същото място.