ADVB211 Обработка и създаване на рекламни изображения (Photoshop) - ІI част

Анотация:

Да се създаде разбиране за растер и вектор и кога е подходящо да се използва Photoshop.

Да се придобие умение за свободно боравене с инструментите на Photoshop и на тази база развитие на цялостни рекламни проекти със специални и артистични ефекти.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Надежда Павлова - Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Основни принципи на създаване на компютърна графика.

" Основни принципи на обработка на растер.

2) могат:

" Да прилагат знанията с въображение.

" Да създават самостоятелни рекламни продукти.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Начална компютърна грамотност

• Творчески умения и нагласи

• Известен практически опит и интерес в тази насока

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Работа със селекции, групиране на леари, смарт обекти и добавени ефекти към тях.
 2. Използване на различни добавени стилове за създаване на рекламни изображения.
 3. Различните режими за смесване на леари за създаване на ефектни изображения.
 4. Използване на двойна експозиция за създаване на ефектни изображения.
 5. Изработка на рекламна листовка с вграждане на снимки в различни векторни форми.
 6. Работа с цветни корекции за създаване на рекламни изображения.
 7. Работа с частични цветни корекции за създаване на рекламни изображения.
 8. Задача за оценяване в час - самостоятелен проект.
 9. Рисуване с векторни елементи и стилове към тях.
 10. Добавяне на реалистична сянка към обекти.
 11. Създаване на композитни приказни изображения.
 12. Работа с RAW файлове. Корекции на снимки - 1 част.
 13. Работа с RAW файлове. Корекции на снимки - 2 част.
 14. Работа с автоматични процеси в програмата Фотошоп.
 15. Представяне и защита на курсов проект - изработка на плакат на музикална тематика.

Литература по темите:

1 Photoshop. Възстановяване и ретуширане - том 1

Катрин Айсман, Уейн Палмър, Денис Дънбар

АлексСофт

2. Photoshop трикове за дизайнери

Кори Баркър

АлексСофт

3. Инструментите на Photoshop

Глин Дюис

АлексСофт