ADVB202 Творчески техники в рекламата

Анотация:

• Този курс има за цел да помогне на студентите да мислят творчески и да търсят решения за рекламни казуси чрез различни творчески похвати.

• Студентите ще се научат да изследват рекламирания продукт или услуга, таргета, методите и медийните формати, с цел взимане на най-правилните стратегически решения за реклама. Ще им бъдат давани задания с продукти и услуги, за които ще трябва да пишат тврчески брифове и въз основа на тях да могат да изградят стабилна, креативна рекламна кампания.

• Студентите ще се научат как да представят своите идеи и как да мислят творчески с помощта на изпитани творчески техники. Тези техники за решаване на рекламни задачи са основата на добрата реклама.

• Курсът се стреми да провокира творческото начало у всеки и да развие креативността на студентите; да им помогне да мислят иновативно и все пак стратегически; да използват всички похвати на художественото оформление и чрез творчески елементи да постигат стратегическата цел на рекламата.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Дорина Минковска  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да достигнат до силна и иновативна идея.

• Да разрешават рекламни задачи с помоща на brainstorming техники.

• Как да смесят в едно творческото мислене със стратегическото мислене.

• Как да създават реклама, насочена към конкретна аудитория.

• Как да проучат всичко необходимо за изграждането на творческа стратегия.

• Как да интерпретират данните от проучването за изработването на стратегия.

• Да пишат добри творчески брифове.

2) могат:

• Да използват ограниченията на даден носител и продукт за по-добра идея.

• Да разработват огромен брой идеи за потенциално развитие.

• Да представят идеите си професионално.

• Да мислят нетрадиционно и иновативно за всякакъв проблем/продукт.

• Да приемат и да дават градивна критика спрямо стандартите и терминологията на индустрията.

• Да се държат професионално и да спазват срокове.

• Да прилагат стратегията, идеята и визуалните комуникации в рекламата.

• Да използват творчески похвати (звук, изображение, текст, движение и т.н.) за постигането на рекламната стратегия.

• Да работят ефективно в екип.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Необходими са базови познания за работа с една от следните програми: Фотошоп/ИнДизайн/ИлюстраторФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• „Хей Уипъл стисни това – Упътване за създаване на велики реклами” (поредица на Адуийк) – Люк Съливан/„Hey Whipple Squeeze this – A guide to creating great advertising (Аdweek series) by Luke Sullivan.

• “Изповедите на един рекламист” – Дейвид Огилви/„Confessions of an advertising man” – by David Ogilvy.

• „Да изстискваш портокала – как да превърнем творческата способност в сериозно бизнес предимство” – Фалън Пат/„Juicing the orange – how to turn creativity into a powerful business advantage – Pat Fallon.

• „Истина, лъжи и реклама – Изкуството на Акаунт Планинг” – Джон Стийл /„Truth, Lies and Advertising – The Art of Account Planning – by Jon Steel.

• „Огилви за Рекламата”- Дейвид Огилви/” Ogilvy on Advertising” – David Ogilvy.

• „Краят на рекламата, каквато я познаваме”–С. Зийман, Изд. „Фокус”, София, 2004.

• „Творческо визуално мислене: как бързо да ни хрумват идеи – система за Арт Директори, Дизайнери, Илюстратори, Фотографи, Акаунт Планери – Мортън Гарчик/”Creative Visual Thinking: How to Think Up Ideas Fast--A System for Art Directors, Designers, Illustrators, Photographers, Account Executives” - Morton Garchik

• „Sign cafe” – списание за маркетинг и реклама.

• Списание „Foto & Video”

• Ако са необходими допълнителни материали, книги, и статии, те ще бъдат препоръчани или раздадени в клас.

Средства за оценяване:

Практически задачи през семестъра.