CSPM320 Семинар: Ефективни политики

Анотация:

Стратегическо лидерство (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: