LTIM225 Превод на административни текстове

Анотация:

• да представи езика на различните административни и политически документи в българската и чуждоезичната култура;

• да развие комуникативната чуждоезикова компетенция, която включва не само лингвистична компетенция, но и отчитане на културните особености, които са залегнали във всеки един дискурс.

• да запознае студентите със сложната структура и стил на различни видове текст от административно-политическия жанр.

прочети още
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

проф. Ирена Василева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• сложната структура и стил на различни видове текст от административно-политическия жанр;

• подходите към различните видове превод

2) могат:

• могат да разбират, превеждат и предават съдържанието на текстове с разработваната в курса тематика;

• да прилагат правилен подход към особения превод на законодателни текстове


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите да имат знания и/или умения на език В на ниво С1/С2 от Общоевропейската езикова рамка и еквивалентни познания по език А. Желателно е също така да имат разнообразни интереси и богата обща култура.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Minutes - translation from English to Bulgarian
 2. Translation from Bulgarian into English - Minutes
 3. House sale contract US - translation
 4. House sale contract - Bulgarian to English
 5. Purchase agreement
 6. Health insurance contract - Part 1
 7. Health insurance contract - Part 2
 8. Private health insurance in the UK
 9. Car insurance - UK - translation from English to Bulgarian
 10. Car insurance - translation from Bulgarian to English
 11. Invitation to tender
 12. IT Service Agreement - translation
 13. Newsletters - Bulgarian - English and English - Bulgarian translations
 14. Internal rules of an administrative body
 15. Final test

Литература по темите:

• Bell, R. 1991. Translation and translating. Theory and Practice-Applied Linguistics and Language Study. General Editor: Christopher N. Candlin, Longman Group UK.

• Cunico, S., Munday, J. (eds.). 2007. Translation and Ideology. Encounters and Clashes. London and New York: Routledge.

• Sarcevic, S. (1997). New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.

• Venuti. L. 2017. The Translator's Invisibility. London: Routledge.