ARAB657  Проект: "Мюсюлманско право: проблеми и решения"

Анотация:

Целта на курса е да задълбочи знанията на студентите, придобити в рамките на теоретичния курс по мюсюлманско право. За целта студентите трябва да представят самостоятелни разработки по предварително одобрени от преподавателя теми. Работите трябва да са в обем около 20 стандартни страници (1800 знака на страница).

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основната правна терминология на класическото мюсюлманско право, което им помага да се ориентират в излагането и разрешаването на правни казуси в съвременен контекст.

• основните правни институции и правни практики в съвременните мюсюлмански свят.

2) могат:

• задълбочено да анализират конкретни теми в областта на мюсюлманското право;


Предварителни изисквания:
Желателно е студентите да са посещавали лекционния курс ARAB216 Шариатът в съвременния свят: проблеми и решения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подбор на тема за работа. Методологически насоки.
  2. Анализ на избраната методология.

Литература по темите:

• Bassam Tibi, Islamic Law/Shari'a, Human Rights, Universal Morality and International Relations, in: Human Rights Quarterly, Vol. 16, No. 2 (May, 1994), pp. 277-299.

• Hallaq, Wael, The origins and evolution of islamic law Cambridge: Cambridge University Press, 2005

• Kamali, Mohammad Hashim, Principles of Islamic Jurisprudence. Cambridge 1991.

• Nurdeen Deuraseh, Is Birth Control Permissible by Islamic Law (Shari'ah)?, in: Arab Law Quarterly, Vol. 18, No. 1 (2003), pp. 90-97.

• Rosen, Lawrence, The anthropology of justice : law as culture in Islamic society, Cambridge: Cambridge University Press, 1990

• Schacht, Joseph, An Introduction to Islamic Law. Oxford 1964

• Hallaq, Wael B. Juristic Authority vs. State Power: The Legal Crises of Modern Islam в: Journal of Law and Religion, Vol. 19, No. 2 (2003 - 2004), pp. 243-258.