ARAB658 Проект: "Андалусия-изгубеният рай"

Анотация:

Курсът има за цел да задълбочи и обобщи познанията на студентите по арабо-мюсюлманска история, култура и религия. В рамките на редовната сесия студентите защитават проектите си, които са тематично свързани с аудиторните курсове през семестъра. Предвижда се курсът да приключи с пътуващ семинар до Андалусия, по време на който се презентират най-добрите студентски проекти. Същевременно в Севиля, Малага, Хаен или Уелва, студентите ще имат възможност да слушат лекции от преподаватели в Universidad Internacional de Andalucia (UNIA).

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Притежават задълбочени знания за историята, културата и духовните търсения на Ориента като цяло и обществото в ал-Андалус в частност, за мястото му в европейската цивилизация, за влиянието на неговите художествени модели в европейската култура.

2) могат:

• Критично да анализират съвременните схващания за ролята на Ориента в световната история, култура и политика


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Андалуско изкуство.
  2. Андалуска архитектура.
  3. Андалуска поезия и проза.
  4. Религиозни науки и история.
  5. Философия и мистицизъм.
  6. Цивилизацията на мюсюлманска Испания като обща културна зона на Изтока и Запада

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

І. Основна:

1. Harvey, L. P., Islamic Spain, Chicago, 1990.

2. Montgomery, W. W., Cachia, P., A History of Islamic Spain, Edinburgh, 1996.

3. Rahman, S. A., The story of Islamic Spain, London, 2001.

ІІ. Допълнителна:

1. Lane-Pool, S., The muslims in Spain, New York, 2001.

2. Fletcher, R., Moorish Spain, California, 2006.

3. Webster, J., Andalus: Unlocking The Secrets of Moorish Spain, London, 2010.

4. Burckhardt, T., Moorish culture in Spain, Michigan, 1999.

5. Burckhardt, T., Nasr, S. H., Art of Islam, Michigan, 2009.